Tin tức

KHÓA HỌC PUBLIC SPEAKING & CREATIVE THINKING

Khả năng nói trước đám đông rất quan trọng đối với trẻ. Ở trường, sẽ có rất nhiều tình huống trẻ phải đứng lên phát biểu từ thầy cô, bạn bè. Đó có thể là những bài kiểm tra miệng, báo cáo, đọc trước lớp, những dự án, cuộc họp lớp, những giờ thể thao, kịch nghệ, câu lạc bộ ở trường, hay những hoạt động gây quỹ mà con tham gia. Trong khi một số học sinh có thể nói trước đám đông một cách tự nhiên, một số khác sẽ có xu hướng sợ hãi.

Đọc thêm