tiếng anh học thuật

Tiếng Anh học thuật

Tiếng Anh học thuật dành cho học sinh từ 3 đến 18 tuổi mong muốn học chuyên sâu theo chuẩn Cambridge với 100% thời lượng học cùng Giáo viên nước ngoài.Ưu điểm: 

- Đào tạo theo lộ trình chuẩn quốc tế Cambridge, bằng cấp có giá trị vĩnh viễn

- Học ngoại ngữ kết hợp kỹ năng

- Phương pháp giảng dạy theo hướng thực hành

- Đội ngũ giáo viên có trình độ và bằng cấp sư phạm