stem

STEM

STEM là phương pháp giáo dục tích hợp các bộ môn Science (Khoa học), Techonology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán học) vào các bài học, giúp học sinh hình thành kiến thức tổng hợp về các bộ môn này.

Giáo dục STEM giúp cho học sinh không chỉ nắm được kiến thức nền tảng của khoa học, mà còn có khả năng ứng dụng của chúng trong thực tiễn cuộc sống, qua đó phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Đồng thời, giáo dục STEM giúp học sinh rèn luyện những kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 như: tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề, tính sáng tạo và kỹ năng phát kiến, kỹ năng làm việc theo dự án, kỹ năng thuyết trình,…


STEM mang lại cơ hội mới mẻ, tạo điều kiện tốt cho học sinh thể hiện và khẳng định mình qua các dự án học tập, thiết kế sơ đồ tư duy, thể hiện sự hiểu biết và khả năng sử dụng ngôn ngữ, mang lại những sản phẩm đầy sáng tạo của học sinh trong thời buổi công nghệ mới. Qua đó, giáo viên sẽ đánh giá năng lực, sự sáng tạo của các em qua những gì các em thể hiện, mà không chỉ dừng lại ở các bài kiểm tra trên giấy.           

Nhìn chung, việc ứng dụng phương pháp giáo dục STEM trong dạy ngoại ngữ nhằm mục đích chủ yếu trang bị cho học sinh vốn kiến thức rộng, các kỹ năng cần thiết để làm việc và phát triển trong môi trường công nghệ hiện đại ngày nay.