Tiếng Anh Thiếu nhi

Là chương trình Tiếng anh Học thuật dành cho các học viên có độ tuổi từ 6-12.


Với cấp độ Primary, Trung tâm sống thành công Sky-Line tập trung vào phát triển khả năng Anh ngữ của học viên ở cả bốn kỹ năng với sự hỗ trợ từ giáo trình học tiêu chuẩn quốc tế. Phương pháp học tư duy, thực hiện dự án sẽ giúp học viên có trải nghiệm học tập thú vị bên cạnh việc biết sử dụng tiếng Anh ở nhiều ngữ cảnh khác nhau. Những dự án cũng giúp học viên học được cách hợp tác hơn, thể hiện sự sáng tạo bằng nhiều cách khác nhau, và quan trọng nhất là các em không chỉ có niềm vui mà còn sản xuất ra được những thành phẩm mà các em sẽ cảm thấy tự hào về chúng.

Chương trình giảng dạy trang bị cho các học viên đầy đủ về cả 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết; trong đó chú trọng hơn về kỹ năng Nghe và Nói. Tất cả các lớp đều được giảng dạy bằng tiếng Anh, giáo viên sử dụng phương pháp tương tác nhằm khuyến khích học viên tham gia vào quá trình học tập thông qua các hoạt động vui chơi cùng các bài tập thú vị.

Thông qua cấp độ này, Trung tâm SLS có thể giúp học viên chuẩn bị tốt cho các kỳ thi Cambridge. Mỗi khóa học đều có những kỳ thi thử giúp học viên biết được thời điểm thích hợp để tham gia các kỳ thi Starters, Movers, Flyers, KET hoặc PET chính thức.