tầm nhìn & sứ mệnh sls

Tầm nhìn, Sứ mệnh & Giá tri cốt lõi SLS

- Tầm nhìn:

Trung tâm Sống thành công Sky-Line (SLS Center) ra đời với tôn chỉ hoàn thiện kiến thức, kỹ năng học thuật bậc cao cho học sinh Sky-Line nói riêng và học sinh Đà Nẵng nói chung, góp phần đào tạo một thế hệ công dân toàn cầu:

  • Thành công trong học tập và sự nghiệp tương lai
  • Sống tự tin và văn minh
  • Đóng góp tích cực cho xã hội
  • Có tầm nhìn toàn cầu

Thông qua chương trình đào tạo của Trung tâm, công dân thế hệ mới không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn được trang bị thể lực tốt cùng nền tảng kiến thức rộng lớn, tư duy phản biện, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tự học, khám phá và tự phát triển bản thân.

- Sứ mệnh:

Chúng tôi cam kết không ngừng cải tiến mọi hoạt động và cung cấp chương trình học hiện đại theo mô hình học tập thế kỷ 21.

- Giá trị cốt lõi:

1. Chúng tôi đặt sự hài lòng của khách hàng là giá trị cốt lõi.

2. Chúng tôi cam kết xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, nơi mọi nhân viên đều có cơ hội phát triển.

3. Chúng tôi hoạt động dựa trên tính minh bạch, đạo đức và hiệu quả.

4. Chúng tôi nỗ lực không ngừng để cải tiến, hoàn thiện và phát triển.

5. Chúng tôi đóng góp tích cực cho cộng đồng.