tiếng anh mầm non

Tiếng Anh Mầm non

Là chương trình Tiếng anh Học thuật dành cho các học viên có độ tuổi từ 3-6.


Với Trung tâm sống thành công Sky-Line (Trung tâm SLS), các học viên không chỉ được bồi dưỡng Tiếng Anh mà còn được phát huy tối đa những tiềm năng ngay từ khi còn nhỏ. Trung tâm SLS mang đến một cách tiếp cận mới trong việc học tiếng Anh: môi trường học tương tác, những hoạt động thú vị, đầy cảm hứng cùng sự hỗ trợ của thiết bị công nghệ hiện đại. Học viên sẽ được tiếp xúc với ngôn ngữ một cách tự nhiên nhất và được chuẩn bị hành trang để có bước tiến vững vàng hơn trong tương lai.

Ở cấp độ này các học viên sẽ được làm quen với bảng chữ cái, từ, cụm từ và cách tiếp xúc với ngôn ngữ thường xuyên nhất ở đa dạng các chủ đề thông qua các bài hát phù hợp lứa tuổi, các hoạt động tương tác sống động, đọc, viết và kể chuyện.

Trong suốt khóa học, học viên sẽ có thể nói những câu hoàn chỉnh mang tính đơn giản về những chủ đề này và sử dụng tiếng Anh một cách tự tin.